Ordförande informerar – Vi gör framsteg

Vi gör framsteg.
Arbetet med utredningen av mötesplats i Mariefred har präglats av öppenhet och dialog. Vi har fått en arkitektskiss med förslag på hur en mötesplats skulle kunna ordnas i Biohuset, se bilaga. I det förslaget koncentreras verksamheten till det ursprungliga huset. Vi tycker det är ett bra förslag som vi definitivt kan arbeta vidare med.
Några spontana kommentarer har vi lämnat på det här stadiet. Sidoutrymmen för förvaring är små. Det kan behövas större utrymmen om man ska lyckas med att utnyttja lokalerna effektivt. Stolar och bord kan behöva ställas undan när de inte används. En annan kommentar vi lämnat rör de två lägenheterna – passar det kanske bättre med någon form av verksamhetslokaler?

Det här förslaget innehåller 570 kvm lokalyta. Det alternativa förslaget att bygga nytt i Stadsparken innehåller 510 kvm, alltså jämförbara.

Lokalerna i Biohuset saknar brandlarm, har självdragsventilation och uppfyller ej nybyggnadskrav avseende tillgänglighet. Det saknas RWC. Utrymningsvägar? Kommunens policy, beslutad av kommunfullmäktige, för 2-3 år sedan kräver att alla publika byggnader ska ha nybyggnadsstatus vad avser tillgänglighet och säkerhet, utrymningsvägar, brandlarm och styrd ventilation.

Det här kommer naturligtvis kosta både tid och pengar. Underhållet av byggnaden har över åren varit mycket blygsamt. Det finns alltså en del att ta igen där. Kostnaden för anpassningen till mötesplats är inte den stora posten. I den idéskiss vi fått är det inte någon flytt av väggar.

Nu startar en förundersökning för att fastställa byggnadens status. Efter det vidtar projektering och upphandling. Allt detta kan komma att ta större delen av 2018. Som det ser ut nu kommer vi alltså kunna ha en återinvigning någon gång 2019.

Skiss bottenvåningen, klicka här!
Skiss övervånigen, klicka här!

Idéer, kommentarer, tyckande tar vi gärna emot. Det finns kontaktuppgifter till styrelsen på hemsidan.

Mariefred 17 november 2017

Arne Arvidsson
ordförande