Medlem

Bli medlem i föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred!
Mejla nedan uppgifter till medlem@motesplatsbiohusetimariefred.se:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobilnummer
  • Födelseår

Eller använd nedan formulär. Medlemskapet är gratis. Välkommen!

Formulär