Dokument

2017
Protokoll

Protokoll fört vid bildandet av föreningen den 8 aug 2017. Läs här!
Interimistisk styrelse vald 8 aug 2017. Läs här!

Annat
Att hyra lokal i Mötesplats Biohuset i Mariefred. Läs här!
Arbetarföreningens och husets historia. Läs här!
2017-11-17: Ordförande informerar – Vi gör framsteg. Läs här!
2017-11-17: Ordförande informerar – Skiss bottenvåningen, klicka här!
2017-11-17: Ordförande informerar – Skiss övervånigen, klicka här!