Mötesplats

INFÖR ÅRSMÖTET DEN 19 MARS 2019

Under punkt 12 avser styrelsen förslå smärre stadgeändringar som är markerade med rött i dokumentet här intill.
Styrelsen avser också föreslå att föreningens namn ändras en aning; från ”Mötesplats Biohuset i Mariefred” till ”Mötesplats Biohuset Mariefred”.

Klicka på länkarna nedan för att läsa dokumenten (PDF-fil)

Kallelse till årsmöte 2019
Förslag till dagordning
Stadgar (reviderade) inför årsmötet 2019
Redovisning av verksamhetsåret 2018
Bokslut för verksamhetsåret 2018
Styrelsens kommentar till verksamhetsåret 2018


”En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen” (Kultur- och fritidsnämndens definition av mötesplats i Strängnäs kommun). Läs vår avsiktsförklaring här!

Bli medlem
Mejla namn, e-postadress, mobilnummer och födelseår till medlem@motesplatsbiohusetimariefred.se
Medlemskapet är gratis.